Kontakt do Centrali Grupy

GWARANT Grupa Kapitałowa S.A.
40-611 Katowice, ul. Fabryczna 15
tel. +48 32 3593800-05
fax +48 32 3593806
e-mail:
gwarant@gwarantgk.pl
www.gwarantgk.pl

NIP: 634-10-17-128  REGON: 272581813  KRS: 0000286236 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 1 575 367,00 zł  Wysokość kapitału wpłaconego: 1 575 367,00 zł


Wyświetl większą mapę